افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت: 12:22
خانه اقتصادی برداشت وجه نقد از خودپردازها هیچ کارمزدی ندارد
برداشت وجه نقد از خودپردازها هیچ کارمزدی ندارد
مجموعه: 
اقتصادی
تاریخ انتشار: 7 تیر 1402

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: برداشت وجه نقد از خودپردازها هیچ کارمزدی نداشته و کارمزد وجه نقد در صورتی است که از یک شعبه بانک دیگر پول دریافت کنید.

مانی یکتا، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: برداشت وجه نقد از خودپردازها هیچ کارمزدی ندارد، همین طور برای پرداخت قبوض مردم هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنند. پرداخت ۱۴۰ تومان کارمزد برای قبوض از سازمان ذی ربط دریافت می‌شود اما مردم نیستند.

مواردی بوده که با کارت بانک متفاوت داخل شعبه بانک دیگر پول نقد دریافت کنید دچار کارمزد خواهید شد این کارمزد از سال ۸۸ بوده و صرفاً ۲۰ درصد افزایش کارمزد است.

مانی یکتا در پایان گفت: دستور پرداخت ساتنا و پایا نرخ کارمزد هم هیچ تغییری انجام نشده، ساتنا یک صدم انتقال وجه و پایا دوصدم است./مهر

 

جدیدترین مطالب