افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت: 9:30
خانه اخبار مازندران افتتاح تابلوی ورودی غربی شهر نور در ایام الله دهه فجر
افتتاح تابلوی ورودی غربی شهر نور در ایام الله دهه فجر
مجموعه: 
اخبار مازندران
تاریخ انتشار: 15 بهمن 1402

عکاس و خبرنگار: سیده سعیده حسینی

شهردار نور در ادامه افتتاح پروژه ها با اشاره به نصب تابلوی ورودی شهر نور از سمت غرب گفت: تابلوی نورانی دیجیتال منقش با نام نور ” با ارتفاع 6 متر و اعتباری بالغ بر 8 میلیارد  ریال جانمایی شد.
وی افزود: به لحاظ طرح تفصیلی ، محدوده شهر نور جلوتر است و برای صدور پروانه ، مباحث شهری و شهرداری، طرح تفصیلی ملاک عمل است اما چون در این نقطه از ورودی غربی شهر ، قابلیت جانمایی وجود داشت، تابلو نصب شد و تا نیمه اسفند زیباسازی محوطه تابلو و کاشت درخت نیز انجام می گردد.
توکلی همچنین از جانمایی تابلو در ضلع شرقی شهر با ارتفاع و حجم کمتر در هفته های آتی خبر داد .

جدیدترین مطالب