خانه تازه های سلامت جهانپور هم کرونا گرفت
جهانپور هم کرونا گرفت
مجموعه: 
تازه های سلامت
تاریخ انتشار: 31 مارس 2021

تست کرونای کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو، مثبت شد.

وی از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور، در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشت.

جدیدترین مطالب